logo


Workshope

Workshopet e organizuara nga QAL jane te shumta dhe kane per qellim ardhjen ne ndihme te studenteve ne krijimin e profilit te tyre prezantues ne tregun e punes.


X