TA� jemi institucioni mA� efektiv i arsimit tA� lartA� shqiptar qA� shA�rben nA� kalimin e Studentit nga bota akademike nA� atA� profesionale, duke ofruar shA�rbimet mA� tA� mira tA� karrierA�s dhe duke integruar strukturat e mA�simdhA�nies sA� vazhdueshme si Alumni dhe Lifelong Learning, pA�r tA� pA�rmbushur mA� mirA� nevojat dhe pritshmA�ritA� e grupeve tA� interesit. Vizioni ynA� A�shtA� tA� kontribuojmA� dhe bashkA�punojmA� me Biznesin pA�r njA� proces mA� tA� thjeshtA� dhe eficient rekrutimi.