http://www.walkingforwater.eu/how-much-benfotiamine-for-peripheral-neuropathy/ Ai??do zyrAi?? karriere e vendosur nAi?? secilin prej fakulteteve tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s ka ndAi??rtuar grupin e studentAi??ve vullnetarAi??, tAi?? cilAi??t japin kontributin e tyre duke mbAi??shtetur nAi?? organizim dhe duke promovuar Ai??do aktivitet tAi?? QAL dhe tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s. PjesAi?? e grupit tAi?? studentAi??ve vullnetarAi?? mund tAi?? bAi??het Ai??do student i Universitetit tAi?? TiranAi??s, duke u paraqitur nAi?? zyrAi??n e karrierAi??s sAi?? fakultetit pAi??rkatAi??s dhe duke aplikuar me njAi?? CV dhe letAi??r motivimi. StudentAi??t vullnetarAi?? duke u bAi??rAi?? pjesAi?? e organizimit tAi?? aktiviteteve tAi?? QAL pAi??rfitojnAi?? eksperienca praktike, kontakte tAi?? reja, mundAi??si angazhimesh nAi?? projekte inovatore apo pjesAi??marrje nAi?? konkurse tAi?? ndryshme, trajnime, mundAi??si internshipesh dhe punAi??simi nga kompani tAi?? cilat bashkAi??punojnAi?? me QAL. NAi?? pAi??rfundim tAi?? vitit akademik studentAi??t vullnetarAi?? pajisen me Ai??ertifikatAi?? mirAi??njohje nga QAL UT.