Ai??Zyra e Karrieres FD, Emi OgaEmi Oga
PAi??rgjegjAi??se eAi??ZyrAi??s sAi?? KarrierAi??s pranAi?? Fakultetit tAi?? DrejtAi??sisAi??

Personi i parAi?? qAi?? ju mirAi??pret nAi?? hyrje tAi?? Fakultetit tAi?? DrejtAi??sisAi??Ai??Ai??shtAi??Ai??Emi, pAi??rgjegjAi??se e ZyrAi??s sAi?? KarrierAi??s. E diplomuar nAi?? Administrim Biznesi dhe Master nAi??Ai??EU Business Law, pranAi?? Fakultetit tAi?? DrejtAi??sisAi??, Universiteti i TiranAi??s, ajo i dedikohet sensibilizimit tAi?? studentAi??ve pAi??r t’u pAi??rfshirAi?? mAi?? shumAi?? nAi?? aktivitetet e qendrAi??s, trajnimit tAi??Ai??tyre pAi??r t’i pAi??rgatitur mAi?? mirAi?? me kAi??rkesat e rekrutuesve, vAi??shtirAi??sitAi?? e punAi??simit tAi?? juristAi??ve nAi?? profesion dhe bashkAi??punimit me sektorAi??t e ndryshAi??m tAi?? bizneseve si sfidat e saj kryesore. KanAi?? qenAi?? rastet e suksesit ato tAi?? cilat e kanAi?? motivuar atAi?? pAi??r tAi?? perballuar Ai??do sfidAi?? sepse ajo beson tek potenciali i studentAi??ve dhe gjithmonAi?? e mAi?? shumAi?? po zgjeron rrjetin e studentAi??ve vullnetarAi?? tAi?? kAi??tij fakulteti. Mesazhi i saj ndaj Ai??do studenti Ai??shtAi??Ai??”Qendra e KarrierAi??s zhvillohet pAi??rkrahAi??Ai??suksesit tuaj dhe gjithAi??ka duhet tAi??Ai??nisAi??Ai??nga ju, nga angazhimi juaj!”.
Kontakt: qendrakarrieres.fd.ut@gmail.com
E HAi??nAi??Ai??- E premte 8.00 Am – 16.30 Pm