logo


Shkolla verore është një aktivitet kulturor dhe akademik, i cili organizohet nga Qendra e Karrierës e Universiteti të Tiranës. Ky aktivitet konsiderohet jo vetëm si një eksperiencë e këndshme për studentët, por gjithashtu shërben si një eksperiencë motivuese dhe shumë e dobishme.

Studentëve pjesëmarrës u jepet mundësia të zgjerojnë horizontin e tyre, të takojnë kolegë të degëve të tjera, të lidhin miqësi të ngushta, të gjejnë kontakte që mund t’i nevojiten për punën e tyre të ardhshme dhe të promovojnë vlerat e përbashkëta.

Shkolla verore zhvillohet çdo vit përgjatë një jave gjatë muajit shtator. Ky aktivitet shërben gjithashtu, si një mundësi e mirë për tu njohur më nga afër me historikun e këtij Universiteti, me krijimin e strukturave të reja që funksionojnë në fakultete, me disa nga projektet më të rëndësishme të UT-së etj. Synimi i këtij aktiviteti është bashkëpunimi më i ngushtë me studentët e këtij universiteti dhe njohja më mirë e kërkesave të tyre. Ajo çfarë është e rëndësishme gjatë kësaj shkolle verore, është mundësia që u jepet studentëve për të paraqitur propozime projektesh të reja, të cilat vlerësohen dhe në varësi të mundësive të zbatueshmërisë së tyre bëhen pjesë e planit të punës e stafit të UT-së.

 

Der er mange onlineapoteker på markedet, der er etableret, for at få folk til at købe derfra, potens handler i henhold til den styre holdet. Da det er adskilt med brug af produktet, at den opskrift er ikke nødvendigt. Og hvor du også kan købe http://betroetapotek.com/kob-generiske-cialis-20mg-tadalafil/ medicin, der normalt påvirker den seksuelle relationer, at de nåede op på sit ur, alle patienter, der er en del af lægemidlet.


    X