Shkolla verore

Shkolla verore është një aktivitet kulturor dhe akademik, i cili organizohet nga Qendra e Karrierës e Universiteti të Tiranës. Ky aktivitet konsiderohet jo vetëm si një eksperiencë e këndshme për studentët, por gjithashtu shërben si një eksperiencë motivuese dhe shumë e dobishme.

Studentëve pjesëmarrës u jepet mundësia të zgjerojnë horizontin e tyre, të takojnë kolegë të degëve të tjera, të lidhin miqësi të ngushta, të gjejnë kontakte që mund t’i nevojiten për punën e tyre të ardhshme dhe të promovojnë vlerat e përbashkëta.

Shkolla verore zhvillohet çdo vit përgjatë një jave gjatë muajit shtator. Ky aktivitet shërben gjithashtu, si një mundësi e mirë për tu njohur më nga afër me historikun e këtij Universiteti, me krijimin e strukturave të reja që funksionojnë në fakultete, me disa nga projektet më të rëndësishme të UT-së etj. Synimi i këtij aktiviteti është bashkëpunimi më i ngushtë me studentët e këtij universiteti dhe njohja më mirë e kërkesave të tyre. Ajo çfarë është e rëndësishme gjatë kësaj shkolle verore, është mundësia që u jepet studentëve për të paraqitur propozime projektesh të reja, të cilat vlerësohen dhe në varësi të mundësive të zbatueshmërisë së tyre bëhen pjesë e planit të punës e stafit të UT-së.

 

  • Shkolla Verore - Sarandë 2011

    Informacion i detajuar rreth Shkolles verore- Sarande 2011
  • Shkolla Verore - Dhërmi 2013

    Informacion i detajuar rreth Shkolles Verore - Dhërmi 2013
  • Shkolla Verore - Pogradec 2014

    Informacion i detajuar rreth Shkolles Verore - Pogradec 2014

X