logo


Shërbimet

 1. Workshope
 2. Trajnime
 3. Informim mbi mundësitë e:
  a.  studimeve
  b.  bursave
  c.  praktikave
  d.  internshipeve
  e.  punësimit
 4. Shkolla verore
 5. Panair Karriere
 6. Portali i QAL

X