QendraA� KarrierA�s Suksesi juaj A�shtA� vlerA� e shtuar pA�r QendrA�n e KarrierA�s!

*A�farA� A�shtA� QAL?

Qendra e KarrierA�s nA� sajA� tA� zyrave tA� saj pA�rfaqA�suese nA� secilin fakultet, shA�rben si njA� strukturA� efikase e Universitetit tA� TiranA�s, tA� cilA�n studentA�t mund ta vizitojnA� pA�rgjatA� formimit tA� tyre akademik dhe profesional dhe qA� ndihmon nA� ndA�rmjetA�simin e studentA�ve me tregun e punA�s. Me anA� tA� shA�rbimeve qA� ofron kjo qendA�r, mundA�sohet orientimi dhe kA�shillimi i studentA�ve pA�r tA� pA�rfituar aftA�si praktike, nA� momentet kur studenti aplikon pA�r:

  • pA�r njA� mundA�si tA� re studimi,
  • pA�r pA�rpilim dokumentash zyrtare,
  • pA�r pA�rpilim detyrash kursi apo diplomash,
  • pA�r informacion rreth internshipeve tA� mundshme,
  • mundA�sive tA� punA�simit etj.

PjesA� e QAL janA� edhe strukturat e Alumni-t dhe Lifelong learning, pA�r tA� cilat mund tA� informoheni duke klikuar mbi to…
Alumni

Lifelong learningA�