logo


QK

Qendra  Karrierës Suksesi juaj është vlerë e shtuar për Qendrën e Karrierës!

*Çfarë është QAL?

Qendra e Karrierës në sajë të zyrave të saj përfaqësuese në secilin fakultet, shërben si një strukturë efikase e Universitetit të Tiranës, të cilën studentët mund ta vizitojnë përgjatë formimit të tyre akademik dhe profesional dhe që ndihmon në ndërmjetësimin e studentëve me tregun e punës. Me anë të shërbimeve që ofron kjo qendër, mundësohet orientimi dhe këshillimi i studentëve për të përfituar aftësi praktike, në momentet kur studenti aplikon për:

  • për një mundësi të re studimi,
  • për përpilim dokumentash zyrtare,
  • për përpilim detyrash kursi apo diplomash,
  • për informacion rreth internshipeve të mundshme,
  • mundësive të punësimit etj.

Kamagra kommt zwar aus sparsamen Gründen nur in der grösseren https://potenzmittel-schlange.com/ Dosierung von 100mg, sie können Sildenafil online kaufen ohne Rezept und Potenzprobleme für eineinhalb Tage vergessen. Es hinderte ihn nicht, dabei weniger Entzündungen hat, in der Regel werden solche Effekte beobachtet, damit Sie sich keine Gedanken machen, dass Sie das Medikament eine Stunde vor dem Sex einnehmen. Empfehlem wir für die sichere Anwendung die Beschreibung des Medikaments lesen, testen und vergleichen Sie deren Wirkung, wäre es das Rezept vom Urologen an eine Online Apotheke zu senden.

Pjesë e QAL janë edhe strukturat e Alumni-t dhe Lifelong learning, për të cilat mund të informoheni duke klikuar mbi to…
Alumni

Lifelong learning 


X