• KA�shillim i KarrierA�s
  • Orientim nA� tregun e punA�s
  • Krijimi i lidhjeve mes studentA�ve dhe punA�marrA�sve potencialA�
  • TA� shA�rbejA� si burim rekrutimi pA�r shumA� organizata dhe institucione
  • TA� ofrojA� shA�rbime trajnimi nA� bashkA�punim me kompani tA� ndryshme
  • TA� rrisA� numrin e tA� diplomuarve nA� profesionin e tyre
  • TA� paraqesA� nevojat pA�r kA�rkime shkencore