logo


  • Këshillim i Karrierës
  • Orientim në tregun e punës
  • Krijimi i lidhjeve mes studentëve dhe punëmarrësve potencialë
  • Të shërbejë si burim rekrutimi për shumë organizata dhe institucione
  • Të ofrojë shërbime trajnimi në bashkëpunim me kompani të ndryshme
  • Të rrisë numrin e të diplomuarve në profesionin e tyre
  • Të paraqesë nevojat për kërkime shkencore

L’indice de masse corporelle, mes symptômes sont de nombreuses erreurs. Développé et commercialise sous le nom de Kamagra Depuis 2005 par le laboratoire Bayer Schering Pharma, Viagra est une alternative sûre et saine à des traitements de testostérone risque et envahissantes.


X