Misioni kryesor i QendrAi??s sAi?? karrierAi??s Ai??shtAi?? krijimi i kontakteve mes studentAi??ve tAi?? UT-sAi?? dhe tregut tAi?? punAi??s. Qendra e KarrierAi??s ka krijuar njAi?? platformAi?? ai???Portalai???, e cila shAi??rben si njAi?? urAi?? lidhAi??se midis kompanive dhe studentAi??ve, duke mAi??njanuar Ai??do burokraci apo kosto tAi?? tAi?? dy palAi??ve dhe duke krijuar njAi?? mAi??nyrAi?? mAi?? tAi?? thjeshtAi?? ndAi??rmjetAi??simi student-biznes. Kjo platformAi?? vjen nAi?? ndihmAi??:

  1. PAi??r Ai??do ofertAi?? pune, pozicion internshipi apo punAi?? vullnetare kompanitAi?? do tAi?? kenAi?? mundAi??sinAi?? tAi?? pAi??rzgjedhin apo rekrutojnAi?? kandidatAi??t mAi?? tAi?? pAi??rshtatshAi??m apo studentAi??t mAi?? tAi?? talentuar tAi?? regjistruar nAi?? Universitetin e TiranAi??s.
  2. StudentAi??t e UT-sAi?? ose studentAi?? Alumni tAi?? UT-sAi?? mund tAi?? regjistrohen nAi??pAi??rmjet vendosjes tAi?? tAi?? dhAi??nave nAi?? mAi??nyrAi?? elektronike, duke krijuar kAi??shtu CV-nAi?? dheAi?? letrAi??n e tyre tAi?? motivimit “online”.
  3. Vlera e shtuar e kAi??saj platforme Ai??shtAi?? se, me anAi?? tAi?? njAi?? verifikimi tAi?? tAi?? dhAi??naveAi?? tAi?? diplomave dhe eksperiencave tAi?? vendosura nga studentAi??t, portali mundAi??son njAi?? sistem vlerAi??simi me pikAi?? pAi??r tAi?? dhAi??nat qAi?? rezultojnAi?? tAi?? sakta, duke i rankuar studentAi??t nAi?? njAi?? listAi?? performance sipas vlerAi??simit qAi?? ato kanAi?? marrAi??.
  4. Portali Ai??shtAi?? njAi?? pAi??rfitim i drejtpAi??rdrejtAi?? dhe i prekshAi??m pAi??r studentAi??t nga njAi??ra anAi?? dhe institucionet publike/private, kompanitAi?? potenciale,Ai?? agjensitAi?? dhe bizneset nAi?? anAi??n tjetAi??r, tAi?? cilAi??t bashkAi??punojnAi?? me qendrat e karrierAi??s UT.

Hyr nAi?? Portal