logo


Politikat e Privatësisë

Help me write college admission essay coach reddit essay help chat with graduate essay help

TË PËRGJITHSHME

Kjo politikë privatësie shpjegon se çfarë informacioni ne mbledhim kur ju vizitoni faqen e internetit të Qendrës së Karrierës (në vijim QAL), dhe shpjegon se si përdoret ky informacion. Është e rëndësishme për ju që të merrni parasysh se kjo faqe interneti ofron lidhje të jashtme në faqe të tjera të pavarura, si brenda QAL dhe jashtë tij. Kjo politikë zbatohet vetëm për aksesimin e drejtpërdrejtë në faqen e internetit me URL http://www.qal.unitir.edu.al/ Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni.

COOKIES

Kjo faqe interneti përdor cookies, të cilat janë pjesë të vogla informacioni që janë lëshuar në kompjuterin tuaj ose pajisje të tjera që aksesojnë internetin, kur ju vizitoni faqen. Cookies janë ruajtur në shfletuesin tuaj dhe në memorjen e kompjuterit/pajisjes suaj dhe janë përdorur për t’ju dalluar ju nga vizitorët e tjerë të faqes. Ju mund të refuzoni t’i përdorni cookies duke zgjedhur parametrat e duhura në shfletuesin tuaj të internetit, megjithatë duke vepruar kështu, mund të mos keni akses të përdorni funksionalitetet e plota të faqes sonë.

TË DHËNAT E MBLEDHURA

Njësoj si shumica e faqeve të internetit, kjo faqe automatikisht ruan informacione të caktuara në lidhje me çdo kërkesë të bërë prej saj (shih më poshtë për më shumë detaje). Ky informacion është përdorur për administrimin e sistemit, për gjurmimin e gabimeve, si dhe për prodhimin e statistikave të përdorimit. Informacioni i regjistruar mund të mbahet deri në dy vjet. Ne mund të mbledhim dhe të përpunojmë të dhënat e mëposhtme rreth jush:

 • Informacioni që ju jepni duke plotësuar format e ofruara në këtë faqe interneti janë për një qëllim të veçantë. Duke plotësuar këtë informacion ju e lejoni QAL për mbajtjen dhe përdorimin e këtij informacioni për qëllimet për të cilat është siguruar.
 • Nëse ju na kontaktoni, ne mund të mbajmë një kopje regjistrimi të asaj korrespondence.

TË DHËNAT E REGJISTRIMIT

Informacioni i mëposhtëm është mbledhur automatikisht për çdo kërkesë:

 • Emri ose adresa e rrjetit të kompjuterit që bën kërkesën. Vini re se në disa (por jo të gjitha) rrethana mund të jetë e mundur të identifikohet nga kjo identiteti i personit që bën kërkesën. Vini re gjithashtu se të dhënat e regjistruara mund të jenë ato të një faqe interneti të përfaqësuar dhe jo të dhënat origjinale të klientit
 • Emrin e përdoruesit, kur dihet gjatë aksesimit autentik (Log In) në këtë faqe interneti
 • Data dhe koha e lidhjes
 • Kërkesë HTTP, e cila përmban identifikimin e dokumentit të kërkuar
 • Kodi status i kërkesës (suksesi ose dështimi, etj)
 • Numri i të dhënave dërguar në përgjigje
 • Përmbajtja e kokës së referuesit HTTP e ofruar nga shfletuesi
 • Përmbajtja e kokës User-Agent HTTP e ofruar nga shfletuesi

Regjistrimi i të dhënave shtesë mund të jetë i aktivizuar përkohësisht nga koha në kohë për qëllime të veçanta. Përveç kësaj, kompjuterat në të cilat faqja e internetit është hostuar mbajnë regjistrime të përpjekjeve (të autorizuara dhe të paautorizuara), për t’i përdorur ato për qëllime të tjera përveç atij për aksesim në serverin e internetit. Këto të dhëna zakonisht përfshijnë:

 • datën dhe kohën e përpjekjeve,
 • shërbimin për të cilin u mundësua aksesi,
 • emrin ose adresën e rrjetit të kompjuterit që bën lidhjen,
 • dhe mund të përfshijë detaje të asaj që është bërë ose është tentuar të bëhet.

DHËNIA E INFORMACIONEVE SHPJEGUESE DHE PËRDORIMET E INFORMATAVE PERSONALE

Ne e përdorim informacionin e mbajtur rreth jush në mënyrat e mëposhtme:

 • për tu siguruar që përmbajtja nga faqja jonë e internetit është paraqitur në mënyrën më efektive për ju dhe për kompjuterin tuaj duke mbledhur informacion total për përdoruesit tanë duke e përdorur atë për të analizuar efektivitetin dhe popullaritetin e kësaj faqe interneti
 • për t’ju lejuar ju të merrni pjesë në karakteristikat interaktive të shërbimit tonë, kur ju vendosni ta bëni këtë

Ne mund t’jua zbulojmë informacionin tuaj personal palëve të treta në rrethanat e mëposhtme:

 • në qoftë se ne kemi marrë miratimin tuaj për ta bërë këtë
 • kur ne na kërkohet ose jemi autorizuar nga ligji, urdhër gjykate, rregullator ose autoritet qeveritar për të zbuluar të dhënat tuaja personale
 • nëse kërkohet për të mbrojtur të drejtat e pronës, apo sigurinë e QAL, anëtarëve të tij apo të tjerëve.

Përveç kësaj, kjo faqe interneti përdor Google Analytics për të na ndihmuar në analizimin e përdorimit të faqes dhe për ta përmirësuar atë. Për të mbështetur këtë, informacioni i zgjedhur për ndërveprim tuaj me faqen është dërguar në Google për ta analizuar në emrin tonë. Për më shumë informacion në lidhje me Google Analytics shih http://www.google.com/analytics/.

Lidhjet me faqet e tjera

Ky njoftim mbi ruajtjen e privatësisë për të arritur mbrojtjen e të dhënave personale nuk përfshin  lidhjet midis kësaj faqeje dhe faqeve të tjera. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që ju vizitoni.

Ndryshimet në këtë njoftim mbi mbrojtjen e të dhënave personale

Ne përditësojmë këtë njoftim në mënyrë të rregullt duke vlerësuar këtë politikë të privatësisë si ndër më të rëndësishmet në veprimtarinë e punës së QAL.

Ankesa apo pyetje

QAL përpiqet për të përmbushur standardet më të larta gjatë  mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale. Për këtë arsye, ne marrim shumë seriozisht ankesat në lidhje me këtë temë. Ne mirëpresim gjithashtu çdo sugjerim për përmirësimin e proçedurave tona. Ky njoftim mbi mbrojtjen e të dhënave personale u hartua me qëllim për të qenë i qartë dhe i shkurtër. Nuk jepen detaje të plota të të gjitha aspekteve të mbledhjes dhe përdorimit të të dhënave personale nga ana e QAL. Megjithatë, ne jemi të gatshëm t’ju japim çdo  informacion shtesë apo shpjegim të nevojshëm. Çdo kërkesë për këtë duhet të dërgohet në adresën e-mailit info@unitir.edu.al.

Si të na kontaktoni

Kërkesat për informacion në lidhje me politikën tonë të privatësisë mund të dërgohen me e-mail në adresën info@unitir.edu.al.

Everything You Should Know About Dubai Escorts

An experienced Dubai escort is a great option for singles seeking love and romance in Dubai. Dubai has some of the most gorgeous spots in the world therefore, every visitor and expatriate can find that perfect match. A meeting with a stranger via a Dubai date could be the start of an exciting and lasting in your lives. Dubai escort services are available to gay or female men/women who prefer someone outside the marriage. Dubai is experiencing a rising desire for exotic beauty and specialization in escorts for exotic dates. The cosmopolitan center of the world, Dubai people want to be recognized and seen. A long list of top luxurious exotic escorts is available to offer you a sexual massages to fulfill your fantasies about sexual pleasure. Hire one of our most beautiful and charming young Dubai lesbians or gay sexual escorts and make your loved one feel special. Elite escorts from Dubai have a high level of professionalism. You will feel their professionalism from the moment you get seated with them. They are able to interact with people well and can ensure that you and your partner feel at ease throughout the entire time. If you spend just a few hours in Dubai with an escort your loved one will be at ease and at ease. Many couples have hired a expert escort of the highest quality to accompany them on their formal or business travels. Apart from the gorgeous beautiful and captivating females, there are other aspects to take into consideration when choosing the best option for you. Some of the most popular and well-known options include call girls, Dubai girls, and Dubai petite girls. The girls can customize their services to suit the needs of your particular preferences. These girls can comprehend and meet all men’s needs. There are different types of female callers available for all types of reasons. Certain Dubai escorts in the form of Jumeirah ladies, will meet any need you may have, whether it is searching for a casual date or a long-term relationship. Smaller girls that take the form of a Jumeirah girl Dubai petite girls can bring a new dimension to your life by adding a small amount of height. They are highly sought after by couples and erotic massage dubai men alike. Petite girls are popular in Dubai are considered to be extremely attractive and sexually appealing, which can increase your chances of finding and appealing to the ideal kind of man. If you’re a conservative individual or do not want to show excessively, Then a Dubai escort or a jumeirah girl is perfect for you since they’re discreet enough and will not cause any stir at all. If you’re looking for some excitement, Dubai escorts can offer an array of quality, style and elegance. Dubai is the ideal spot to enjoy a night dancing to some of the most talented men in town or to spend time enjoying quality time with family members. Dubai is one of the top cities for private escorts thanks to its rich history as well as its exotic style.


X