logo


Misioni

Misioni i qendrave të karrierës në Universitetin e Tiranës është të ofrojnë shërbimet më të mira për studentët, stafin dhe grupet e tjerë të interesit në mënyrë që të përmirësojmë cilësinë e edukimit dhe t’i ndihmojmë ata të zhvillojnë potencialin e plotë dhe të kenë një influencë domethënëse në shoqëri. Qendra e karrierës e Universitetit të Tiranës shërben për një përqasje më të mirë të studentëve me tregun e punës, duke i mbështetur dhe inkurajuar në zhvillimin e plotë të potencialit të tyre, për një influencë domethënëse në shoqëri.


X