Misioni i qendrave tAi?? karrierAi??s nAi?? Universitetin e TiranAi??s Ai??shtAi?? tAi?? ofrojnAi?? shAi??rbimet mAi?? tAi?? mira pAi??r studentAi??t, stafin dhe grupet e tjerAi?? tAi?? interesit nAi?? mAi??nyrAi?? qAi?? tAi?? pAi??rmirAi??sojmAi?? cilAi??sinAi?? e edukimit dhe tai??i??i ndihmojmAi?? ata tAi?? zhvillojnAi?? potencialin e plotAi?? dhe tAi?? kenAi?? njAi?? influencAi?? domethAi??nAi??se nAi?? shoqAi??ri. Qendra e karrierAi??s e Universitetit tAi?? TiranAi??s shAi??rben pAi??r njAi?? pAi??rqasje mAi?? tAi?? mirAi?? tAi?? studentAi??ve me tregun e punAi??s, duke i mbAi??shtetur dhe inkurajuar nAi?? zhvillimin e plotAi?? tAi?? potencialit tAi?? tyre, pAi??r njAi?? influencAi?? domethAi??nAi??se nAi?? shoqAi??ri.