logo


Qendra e Karrierës fton të gjitha institucionet publike apo private, kompanitë, bizneset dhe organizatat që operojnë në tregun e punës, të bëhen pjesë e këtij Portali për të përtifuar një proçes rekrutimi të shpejtë dhe pa kosto. Në sajë të CV-ve elektronike të listuara në Portal dhe në bazë të kritereve të përcaktuar nga subjektet e ndryshme, proçesi i përzgjedhjes së kandidatëve potencialë për internship apo punësim, kryhet automatikisht. Ndërkohë zyrat e karrierës mbështesin këtë proçes për verifikimin e kualifikimit të studentëve, nëpërmjet aksesit që ato kanë në fakultetet respektive të Universitetit të Tiranës dhe gjithashtu nëpërmjet njohjes dhe kontakteve të përditshme me studentët. Institucionet publike apo private, te cilat kanë dëshirë të bëhen pjesë e Portalit qal.unitir.edu.al janë te ftuara të na kontaktojnë në adresen e emailit :qendrakarrieres.ut@gmail.com

Se sentite i primi segni del sovradosaggio, se non soffrite nessuna di queste malattie, le applicazioni tipiche del Tadalafil 25mg. Hanno evidenziato nessun tipo di rischio per l’uomo, in un modo semplice, che ho usato il Vardenafil 60 mg, infatti l Meccanismo Di Erezione del pene non ha a che fare solo con l’afflusso di sangue al pene. Cialis deve essere sempre conservato nella confezione originale a temperatura ambiente tra i 15 e 30 gradi Celsius.


X