Qendra e KarrierAi??s fton tAi?? gjitha institucionet publike apo private, kompanitAi??, bizneset dhe organizatat qAi?? operojnAi?? nAi?? tregun e punAi??s, tAi?? bAi??hen pjesAi?? e kAi??tij Portali pAi??r tAi?? pAi??rtifuar njAi?? proAi??es rekrutimi tAi?? shpejtAi?? dhe pa kosto. NAi?? sajAi?? tAi?? CV-ve elektronike tAi?? listuara nAi?? Portal dhe nAi?? bazAi?? tAi?? kritereve tAi?? pAi??rcaktuar nga subjektet e ndryshme, proAi??esi i pAi??rzgjedhjes sAi?? kandidatAi??ve potencialAi?? pAi??r internship apo punAi??sim, kryhet automatikisht. NdAi??rkohAi?? zyrat e karrierAi??s mbAi??shtesin kAi??tAi?? proAi??es pAi??r verifikimin e kualifikimit tAi?? studentAi??ve, nAi??pAi??rmjet aksesit qAi?? ato kanAi?? nAi?? fakultetet respektive tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s dhe gjithashtu nAi??pAi??rmjet njohjes dhe kontakteve tAi?? pAi??rditshme me studentAi??t. Institucionet publike apo private, te cilat kanAi?? dAi??shirAi?? tAi?? bAi??hen pjesAi?? e Portalit qal.unitir.edu.al janAi?? te ftuara tAi?? na kontaktojnAi?? nAi?? adresen e emailit :qendrakarrieres.ut@gmail.com