Ai?? I.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Alumni

Alumni rrjedh nga latinishtja dhe do tAi?? thotAi??Ai?? ” ish nxAi??nAi??ns ai??? ose ai???ish student “,Ai?? i cili Ai??shtAi?? iAi?? diplomuar nAi?? njAi?? institucion arsimor. TAi?? gjithAi?? studentAi??t tAi?? cilAi??t disponojnAi?? njAi?? diplomAi?? tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s janAi?? Alumni tAi?? UT-sAi??. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??

II.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Misioni

Misioni i Alumnit Ai??shtAi?? tAi?? zhvillojAi?? dhe forcojAi?? rrjetin e bashkAi??punimit ndAi??rmjet studentAi??ve aktual, profesorAi??ve tAi?? Univeristetit tAi?? TiranAi??s dhe gjithAi?? tAi?? diplomuarve nAi?? kAi??tAi?? universitet. Krijimi i rrjetit Alumni shAi??rben si burim nAi?? rekrutimin e studentAi??ve dhe nAi?? angazhimin e tyre nAi?? aktivitete potenciale. http://awash.fr/how-much-does-generic-alesse-cost/ Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??

III.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? QAi??llimet e rrjetit Alumni

Rrjeti Alumni ka nNi?? fokus mbarAi??vajtjen profesionale tNi?? individAi??ve qNi?? kanNi?? kryer studimet nNi?? Universitetin e TiranAi??s. NAi??pAi??rmjet takimeve dhe aktiviteteve, ndihmon nAi?? transmetimin e ideve, nismave, inovacionit, bashkAi??punimeve midis njAi??ri- tjetrit tAi?? essay service cilat janAi?? mAi?? se tAi?? nevojshme, pas procesit tAi?? diplomimit dhe sidomos tAi?? pAi??rballjes me tregun e punAi??s. Pse duhet zhvilluar rrjeti Alumni ?

  1. Ndihmon nAi?? rekrutimin e studentAi??ve tAi?? sapo diplomuar;
  2. Informon studentAi??t Alumni mbi ofertat nAi?? tregun e punAi??s;
  3. Order tofranil side

  4. NdajnAi??Ai?? eksperiencat personale me studentAi??t aktual;
  5. BashkAi??punojnAi?? nAi?? organizimin e aktiviteteve potenciale tAi?? Universitetit tAi?? TiranAi??s;
  6. http://www.sherlocknation.com/cheap-micronase-dosing/

  7. TAi?? shAi??rbejAi?? nAi?? nxitjen e angazhimeve vullnetare, tAi?? cilat do tAi?? ndikojnAi?? nAi?? zhvillimin e fushave sociale, edukative dhe kulturore;
  8. TAi?? promovojAi?? dhe zgjerojAi?? vetAi?? rrjetin Alumni;

IV.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Organizimi i rrjetit Alumni

Aktiviteti i rrjetit Alumni ka si pikAi??synim krijimin dhe mbajtjen e marrAi??dhAi??nieve tAi?? reja me studentAi??t e diplomuar dhe studentAi??t tAi?? cilAi??t vazhdojnAi?? studimet pranAi?? fakulteteve tAi?? UT-sAi??. AnAi??tarAi??t e rrjetit do tAi?? japin informacione, kAi??shilla karriere dhe mbAi??shtetje nAi?? formimin profesional tAi?? tyre. Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??Ai??

V.Ai??Ai??Ai??Ai??Ai?? AnAi??tarAi??t e rrjetit Alumni

AnAi??tarAi?? tAi?? rrjetit Alumni mund tAi?? bAi??hen tAi?? gjithAi?? ata individAi?? tAi?? cilAi??t kanAi?? kryer studimet nAi?? Universitetin e TiranAi??s dhe disponojnAi?? njAi?? diplomAi?? tAi?? kAi??tij universiteti. TAi?? gjithAi?? studentAi??t e diplomuar, stafi akademik dhe administrativ i UT-sAi?? mund tAi?? bAi??hen pjesAi?? e kAi??tij rrjeti pAi??r tai??i??u zhvilluar sAi?? bashku! BAi??huni pjesAi?? e rrjetit alumni duke na kontaktuar nAi?? adresAi??n elektronike: alumni-ut@unitir.edu.al